העתק מסמך

בחר תיק להעתקה

מספר תיק שם לקוח / תיק סטטוס מטפל

:שם המסמך

שם מסמך סוג יוצר המסמך תאריך יצירה שם לקוח מספר תיק ראשי שם תיק מספר תיק תאריך עדכון מעדכן